Alle regte voorbehou / All rights reserved

2019 © Dorslandtrekvereniging Swartbooisdrift Gesels met ons op Gebruiksterme Privaatheidsbeleid/
Tuisblad Swartbooisdrift Kontak ons


Swartbooisdrift Dorslandtrekvereniging

Webblad onderhou deur Dorslandtrekvereniging Swartbooisdrift


Hierdie is die webwerf van alle Dorslandtrekkernasate wat ook outomaties deel is van ons amptelike vereniging, die Dorslandtrekvereniging Swartbooisdrift. Of u dus in Namibië, Suid-Afrika, Amerika of Australië, of enige ander land in die wêreld woon, en ‘n nasaat van die Dorslandtrekkers is wat tussen 1874 tot 1905 vanaf die destydse Zuid-Afrikaansche Republiek deur die dorsland getrek het op soek na ‘n nuwe tuiste om hulle na baie ontberings in Angola te vestig, net om na 50 jaar weer terug te keer na, wat toe bekend was as Suidwes-Arfika (Namibië vandag) en ook Suid-Afrika, dan is u op die regte plek.

Op hierdie webwerf gaan u nie net allerhande nuus kan lees nie, maar ook die geskiedenis van ons voorvaders kry. Blaai dus rond en geniet al die inligting. Skryf egter ook vir ons: stuur inligting en gee kommentaar. Ons hoor graag van u en enige ander belangstellendes!

This is the site of all Dorslandtrekker descendants who are automatically part of our official association, the Dorslandtrek Association Swartbooisdrift. Whether you therefore reside in Namibia, South Africa, America or Australia, or any other country in the world, if you are a descendant of the Dorslandtrekkers who trekked between 1874 to 1905 from the then Zuid-Afrikaansche Republiek in search of a new homeland and then settled in Angola after many hardships, only to return after 50 years to what was know as South West Africa (Namibia today) and also South Africa, then you are have found the right web page.

On this website you will not only find all the latest news, but also the history of our ancestors. Therefore, please page around and enjoy the wealth of information we offer. However, make contact as well: send any information you have and also post your comments. We would like to hear from you and all other interested parties!

Read more  Lees verder 

Welkom by ons webwerf

Welcome to our website

Dorslandtrekfees!

Inligting van die 2018 fees 

Die Dorslandtrekfees van 2018 is verby en ons moet nou wag vir die fees wat in 2023 gaan plaasvind. Verdere inligting kan op dievolgende skakels gevind word.Hierdie twee baie waardevolle skilderye is die nuutste skenking wat ons argief in Blohmstraat, Windhoek, ontvang het. Dit is in 1953 deur die baie bekende Banie van der Merwe geskilder en is vandag besonderse versamelstukke.